Tata Steel

Onderwerp

Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen en vervuilende stoffen in Nederland. De overheid wil de multinational helpen te vergroenen zonder dat daarbij alle opties grondig zijn onderzocht. Burgerplatform 'IJmond weer gezond' bepleit een MKBA met daarbij een transitiescenario naar een schonere economie.

De diverse onderzoeken van het RIVM en NIVEL bevestigen telkens weer dat de luchtkwaliteit in de IJmond vaker onvoldoende is en dat in de buurt van de staalfabriek meer acute gezondheidsklachten en ernstige ziekten voorkomen dan in andere delen van Nederland. Eerder bleek al dat longkanker in de regio 27% meer voorkomt en dat het stof op straat gevaarlijke stoffen bevat zoals lood, vanadium, mangaan en pak’s.

Werknemers hebben een vijf keer zo grote kans op het oplopen van longkanker dan werknemers in het algemeen.

Het is omwonenden inmiddels pijnlijk duidelijk dat Tata Steel niet uit zichzelf zijn verantwoordelijkheid neemt. Zo blijft het bedrijf onderzoeken bagatelliseren, wordt gezondheidsschade hinder genoemd en ontbreekt het aan concrete planningen en doelstellingen in aangekondigde plannen.

De uitstootrapportages zijn met modellen berekend in plaats van gemeten en de Provincie controleert deze gegevens niet.

Ondertussen zijn er miljarden aan winst doorgeleid naar de moedermaatschappij in India en is er achterstallig onderhoud. Een deel van de fabrief is al 35 jaar afgeschreven en lekt giftige dampen.

Gerelateerde organisaties

Oplossingen

Verdere uitleg

Artikelen