Warmtenetten

Onderwerp

Energieleveranciers mogen woningen niet meer aansluiten op aardgas sinds 1 juli 2018. Doeikasgassen uitstoten (afvalverbranders en biomassa installaties).  De warmtebehoefte is vooral hoog in de koude maanden. Dan wordt 80% van het gas verstookt.

bron: https://www.energiesite.nl/veelgestelde-vragen/wat-is-een-gemiddeld-gasverbruik/

Amsterdam sluit nieuwbouwgebieden al veel langer niet meer op aardgas aan. In 2020 maken 102.000 Amsterdamse woningen gebruik van stadswarmte, is de verwachting. Dit gebeurt via warmtenetten die warm water vervoeren naar woningen, kantoren en andere gebouwen. Het water gaat via een stelsel van pijpen en leidingen naar de gebruikers. Luister en huiver met het interview met Mischa Meerburg van Fossilevrij Amsterdam (26 min.).

Bewoners afhankelijk gemaakt van fossiel warmtenet

De gemeente Amsterdam dwingt bewoners op aan monopolist Vattenfall die (mede)eigenaar is van het hoge temperatuur warmtenet. Dit warmtenet wordt gevoed middels een gascentrale en de afvalverbrander van de gemeente. Beide grote uitstoters van broeikasgassen. 
In de winter is er door de grote warmteverliezen en de grote behoefte aan warmte de noodzaak extra warmte toe te voegen. En waarmee wordt dat gedaan: met aardgas! Tot 40% van de totale warmtevraag. Terwijl het idee was om minder aardgas te gaan gebruiken.

Gerelateerde organisaties