Stikstof

Onderwerp

Stikstof komt vrij bij verbranding in industrie en verkeer en als ammoniak in de intensieve veehouderij. In de bodem leidt het tot veranderingen waardoor de bio diversiteit afneemt.

Zie ook:https://satl-lelystad.nl/stikstof/

Gerelateerde organisaties

Oplossingen

Verdere uitleg

Artikelen