Sociaal contract

Onderwerp

Tien voorstellen voor een nieuw sociaal contract. Zijn we er met deze tien voorstellen? Nee, we zijn er niet. Zoals Thomas van Aquino zei, al in de dertiende eeuw: een rechtvaardige samenleving rust niet enkel op wetten, regels en procedures alleen.

Zij rust op een standvastige en bestendige wil. Die standvastige en bestendige wil die zal er aan de kant van de overheid en aan de kant van burgers moeten zijn. Wetten kunnen fantastisch zijn, regels kunnen fraai zijn, maar als er bij de uitvoering niet opgelet wordt, zijn we nergens. Het is de geest van de wet of, zoals zijn leerling Meister Eickhart zei, de innerlijkheid die ook gehandhaafd moet worden. Het is een project. Het is een project en een land waarvan we lang dachten dat het af was. Dat het klopte. Laten we erkennen dat het niet af is. Daar is helemaal niets, maar dan ook niets mis mee. Laten we erkennen dat het niet af is, maar dat we een opgave hebben. Maar een land dat dijken kan bouwen, dat, weet ik niet welke dingen kan overkomen, moet ook deze problemen kunnen oplossen.

Gerelateerde organisaties