Pesticiden

Onderwerp

Pesticiden zijn niet nodig. Dat heeft de biologische methode wel aangetoond. We hebben het eigenlijk altijd zo gedaan. Totdat de landbouw via industriemethoden werd hervormd.

De ziekte van Parkinson blijkt door de wetenschap al lang in verband te worden gebracht met blootstelling aan bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Zowel de Europese Autoriteit Voedselveiligheid (EFSA) als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) erkennen dat de risico's nog onvoldoende helder zijn. De Parkinson Vereniging vindt het zeer zorgelijk dat Nederland een positief advies heeft gegeven over het bestrijdingsmiddel glyfosaat.

De minister van Landbouw heeft de wettelijke bevoegdheid om op grond van het voorzorgsbeginsel het gebruik van bepaalde pesticiden te verbieden. Daarvoor hoeft de schadelijkheid niet bewezen te worden, een vermoeden is voldoende en zelfs dat is de vraag. De kern van psticiden is immers dat het de cellen aantast van insecten en schimmels. Het is dus vergif 'by design'.

Gerelateerde organisaties

Oplossingen

Verdere uitleg

Artikelen