Noord/Zuid lijn

Onderwerp

Een groot aantal partijen (gemeente Amsterdam, Schiphol) lobbien bij de regering voor een miljardensubsidie voor de verlenging van de Noord/Zuid lijn naar Schiphol.

Inmiddels erkent de Amsterdamse wethouder van Verkeer dat met name  de KLM profiteert van betere treinverbindingen. Daarmee kunnen meer transitpassagiers worden aan- en afgevoerd.  Door korte afstandsvluchten te vervangen door de trein kunnen meer passagiers over lange afstanden worden vervoerd. Terwijl het totaal antal vliegbewegingen niet toeneemt.

Milieuorganisaties bepleiten echte investeringen in lange afstandsverbindingen. Niet in een metrolijn waarmee Schiphol passagiers naar het centrum van de stad worden gebracht. Amsterdam bezwijkt onder goedkoop toerisme dat door de luchtvaart wordt gefaciliteerd.

Zoals uit de voortreffelijke reconstructie van het Parool blijkt, wordt de verlenging van de Noord/Zuid lijn gepresenteerd als de oplossing om Schiphol te ontlasten. Dit is een staaltje politieke spin dat niet veel met een serieuze kosten- baten analyse te maken heeft.

Milieu- en bewonersorganisaties bepleiten het maken van andere scenario's waarbij het aantal vliegbewegingen wordt beperkt en bestaande railverbindingen worden verbeterd.

Gerelateerde organisaties

Oplossingen

Verdere uitleg

Artikelen