Luchtvaart

Onderwerp

Wist je dat een forse krimp prima haalbaar is zonder dat dit de Nederlandse reiziger en economie ernstig schaadt? Het overgrote deel van het vliegverkeer betreft overstappers die niet bijdragen aan het welzijn van Nederland en vliegtoerisme.

Deze website geeft inzicht in de data en de wetenschap. Met deze data is het mogelijk de luchtvaart  evenredig laten bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en de WHO normen voor luchtkwaliteit en geluid.

Rechts staan de diverse deelonderwerpen die meer inzicht geven in dit dossier.

Om binnen de grenzen te blijven van wat de biosfeer nog kan opnemen aan broeikasgassen moet uitstoot van de luchtvaart afnemen. En dat begint met slim krimpen: op basis van data minder-men anders vliegen zodanig dat de Nederlander er zo weinig mogelijk nadeel van ondervindt. De helft van de uitstoot wordt veroorzaakt door slechts 5% van de vluchten (lange afstand). Veertig procent van het verkeer bestaat uit veelvliegers (8% van totaal aantal unieke passagiers). En een groot deel van de passagiers die op Schiphol vertrekken en aankomen, stapten over op een andere vlucht van- of naar de eindbestemming.

 

Gerelateerde organisaties

Oplossingen

Verdere uitleg

Artikelen