Bouwbesluit

Onderwerp

Tattycorum, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Het bouwbesluit moet altijd de meest moderne stand van de techniek tot vertrekpunt nemen. Dat is nu niet het geval. Ballast Nedam gaf de eerste zet om de ambities te verhogen met een Bouwbesluit 2.0.. Het verdient steun dit nader te bestuderen.

Ballast Nedam Development lanceerde een eigen Besluit en gaat hierin verder dan het Bouwbesluit. Het Ballast Nedam Development Besluit zet het nieuwe normaal neer en toont aan dat de markt klaar is voor radicale verandering, geïnitieerd door de industrie zelf. Bijzonder in het Besluit is dat het niet alleen iets zegt over de ambities op projectniveau maar ook impact heeft op de organisatie, de werkwijze en haar medewerkers. Geldende normen worden herijkt met oog op de toekomst. De inhoud van het Besluit omvat onder meer strengere normen voor energie, gezondheid, (deel)mobiliteit, natuurinclusiviteit, klimaatadaptiviteit en circulariteit. Het kondigt ook aan dat de gebiedsontwikkelaar uitsluitend vegetarisch voedsel inkoopt en elektrisch rijden als nieuwe norm ziet.

Het nieuwe normaal

Onno Dwars CEO Ballast Nedam Development: “De stap die wij vandaag als bedrijf zetten gaat de geschiedenisboeken in als de datum waarop ontwikkelaars het heft in eigen hand nemen en een beweging leiden in plaats van volgen. Niet langer schrijft de overheid minimale eisen voor, bedrijven doen het voortaan zelf. Alleen door zelf de norm te verleggen en te bepalen wat goed en slecht is maken wij de wereld beter en verleggen wij onze grenzen. We zetten met dit Besluit de volgende stap. Wij roepen partners op om zich aan te sluiten bij dit nieuwe normaal en elkaar te challengen om steeds verder te gaan.”

Het Ballast Nedam Development Besluit in het kort

De nieuwe norm in het Besluit staat in het licht van een hoger doel en een bredere visie. Zo zijn deze normen dynamisch en uitdagend, worden ze regelmatig bijgesteld en worden nieuwe toegevoegd wanneer mogelijk. De normen gaan in op de thema’s energie, gezondheid, (deel)mobiliteit, natuurinclusiviteit, klimaatadaptiviteit en circulariteit. In het licht van deze visie heeft het bedrijf intern meetbare doelen vastgesteld:

Energie: Wij werken toe naar een wereld waarin alle huishoudens energieneutraal zijn. Ballast Nedam Development maakt alle grondgebonden woningen geschikt voor een duurzame hypotheek, BENG 2 is daarbij 0 en ook appartementen worden waar mogelijk energieneutraal.

Gezondheid: Wij werken toe naar een wereld waarin iedereen 5 jaar langer gezond en gelukkig kan leven met een minimale footprint volgens ons Urban Blue Zone concept. Het welzijn van mens én dier staat centraal als onderdeel van één onlosmakelijk natuurlijk systeem waarin plant- en biobased de norm is. Samen met bijvoorbeeld JOGG wordt de leefomgeving zo ontworpen dat natuurlijke beweging wordt gestimuleerd. Als bedrijf wordt voortaan alleen vegetarisch voedsel gekocht.

(Deel)mobiliteit: Wij werken toe naar een wereld waarin de druk in de gebouwde omgeving op verkeer en parkeren is verdwenen en daarmee ook de luchtkwaliteit wordt verbeterd in de gebouwde omgeving. Ballast Nedam Development faciliteert standaard deelauto’s bij projecten vanaf 100 woningen en bij alle projecten worden laadplekken voor fietsen mogelijk gemaakt. Als gebiedsontwikkelaar stimuleren we elektrische (deel)auto’s voor medewerkers.

Natuurinclusief: Wij werken aan een wereld waarin ieder project biodiversiteit versterkt en zelf toevoegt met als ultiem doel de afname van biodiversiteit te herstellen. Ballast Nedam Development past daarom standaard nestkasten toe in grondgebonden woningen samen met een projectspecifiek pakket voor meer biodiversiteit.

Klimaatadaptief: Wij werken toe naar een wereld waarin projecten water bufferen en pieken in wateroverschotten en -tekorten moeiteloos kunnen opvangen. Ballast Nedam Development voorziet standaard grondgebonden woningen van regentonnen, bergingen met sedumdak en een projectspecifiek pakket klimaatadaptieve maatregelen.

Circulariteit: Wij werken toe naar een 100% circulaire wereld en een MPG van minimaal 0 in elk project, uiterlijk in 2035. Ballast Nedam Development streeft naar een norm van MPG 0,7 voor grondgebonden woningen en 0,6 voor appartementen of beter. Woningen worden modulair en prefab gefabriceerd waar mogelijk.

Voorsprong op de toekomst als DNA

Een voorsprong nemen op de toekomst is onderdeel van het DNA van Ballast Nedam Development. Het bedrijf is vastbesloten de wereld groener, gezonder en gelukkiger te maken door gebiedsontwikkeling. Er wordt niet gewacht op de uitkomst van de maatschappelijke discussie maar de discussie wordt geleid en waar nodig aangejaagd. Ballast Nedam Development staat bekend als de gebiedsontwikkelaar die als eerste in 2017 volledig overschakelde op gasloos bouwen, nog voor het regeerakkoord of wettelijke eisen. En al sinds 2019 wordt het hele portfolio grondgebonden woningen energieneutraal ontwikkeld. Het bedrijf faciliteert sinds enige tijd bij elk project in de benodigde groencertificaten die vereist zijn voor een duurzame hypotheekvorm.

Gerelateerde organisaties

Oplossingen

Verdere uitleg

Artikelen