Biomassa

Onderwerp

Dankzij subsidies wordt houtige biomassa (bomen, snoeihout) in grote mate gebruikt voor het opwekken van warmte en stroom. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) schreef al in 2015 dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor dit beleid. Daarmee wordt er nu geld dat bedoeld is voor duurzame opwekking, ingezet om klimaatverandering te versnellen in plaats van af te remmen.

Het punt is dat dit op zo'n grote schaal gebeurt dat hiervoor bomen worden gekapt. Doordat de inkoop van hout is gesubsidieerd is de markt verstoord en wordt er meer hout ingekocht dan normaliter zou gebeuren. Deze subsidies hebben het aanlokkelijk gemaakt nieuwe installaties te bouwen. Ook krijgen exploitanten van kolencentrales zo extra inkomsten omdat zij hout meestoken in de kolencentrales. In totaal gaat het om vele miljarden aan subsidies die door het kabinet Rutte zijn gecontracteerd.

Terwijl bekend is dat door het grootschalig verstoken van bomen de uitstoot van CO2 toeneemt gaat men door op de ingeslagen weg. Het verzet er tegen is breed maar de belangen de toewijding van de regeringspartijen aan deze bedrijven is tot op heden sterker gebleken. Hierbij wordt steeds teruggevallen op een Europese Richtlijn waardoor men deze uitstoot uit de boeken kan laten.

Over de vertificatie en certificatie van de herkomst van de buiomassa (een voorwaarde voor het verkrijgen van subsdie) is een grote controverse tussen de exploitanten en milieuorganisaties. Dit blijkt uit de recente rapportage hierover.

  1. RVO biomassa duurzaamheidseisen
  2. Rapportage 2020 CE-Delft

 

Gerelateerde organisaties

Oplossingen

Verdere uitleg

Artikelen